Για Επαγγελματίες

Διαχείριση Πωλήσεων

 

Η αύξηση της κερδοφορίας και η ενίσχυση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, επιτυγχάνεται με τη συστηματική διαχείριση των πωλήσεων.

Η όλη διαδικασία βασίζεται στα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του καταλύματός σας και εστιάζει στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα και την αύξηση της δημοτικότητάς του.

Στην Horizone:

 • Ορίζουμε από κοινού το πλάνο δραστηριοποίησης, στοχοθετώντας το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα.
 • Αναλύουμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης του καταλύματος.
 • Δημιουργούμε τιμοκαταλόγους για τουριστικά γραφεία (B2B) και μεμονωμένους ταξιδιώτες (B2C).
 • Αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση, την προετοιμασία και την ολοκλήρωση συμβολαίων και συμφωνιών με τουριστικά γραφεία και πράκτορες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Διαχείριση Συστημάτων Διανομής (OTA’s)

 

Η μεγιστοποίηση των πωλήσεων μίας τουριστικής επιχείρησης επιτυγχάνεται με την καταχώρησή της στα κατάλληλα γι’ αυτήν διαδικτυακά κανάλια πωλήσεων, με στόχο την ευρεία προβολή της.

Στην Horizone:

 • Καταχωρούμε το κατάλυμα στα κατάλληλα κανάλια πωλήσεων, ενισχύοντας τη διαδικτυακή του παρουσία.
 • Διαμορφώνουμε την εικόνα της επιχείρησης προς τους υποψήφιους επισκέπτες- πελάτες.
 • Καταχωρούμε τις τιμές του καταλύματος, οι οποίες καθορίζονται κατόπιν της σχετικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε και της συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη.
 • Βελτιώνουμε τις υπάρχουσες καταχωρίσεις του καταλύματος, ανανεώνοντας το περιεχόμενό τους (κείμενο, φωτογραφίες).
 • Διαχειριζόμαστε καθημερινά τις καταχωρίσεις.
 • Επιβεβαιώνουμε τις κρατήσεις και ρυθμίζουμε οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα.
 • Ελέγχουμε και ενημερώνουμε συνεχώς τα διαθέσιμα προς πώληση δωμάτια του καταλύματος, ανάλογα με τις κρατήσεις ή/και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Διαχείριση Κρατήσεων

 

Η ορθή διαχείριση των κρατήσεων είναι μία πολυδιάστατη και στρατηγικής σημασίας εργασία, η οποία έχει ως στόχο την αύξηση της πληρότητας της εκάστοτε τουριστικής μονάδας. Είναι αυτή που επιτρέπει στον επιχειρηματία να έχει πλήρη εικόνα της μονάδας του και της δυναμικής της, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαχείρισης των κρατήσεων παίζει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, που έχει οδηγήσει σε μία συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων του χώρου.

Η ομάδα της Horizone, χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα τεχνολογικά εργαλεία, παρέχει στον ξενοδόχο υπηρεσίες διαχείρισης κρατήσεων βασισμένες στα χαρακτηριστικά και της ανάγκες της επιχείρησής του, με σαφή κατεύθυνση προς την αύξηση της πληρότητας και τα υψηλότερα κέρδη.

Στην Horizone:

 • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και τη διαχείριση του κατάλληλου για την επιχείρηση εμπορικού προγράμματος (PMS).
 • Εκπαιδεύουμε τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου ως προς τη λειτουργία του προγράμματος.
 • Καταχωρούμε τις κρατήσεις στην πλατφόρμα.
 • Ενημερώνουμε το πλάνο διαθεσιμότητας ανάλογα με τις κρατήσεις ή τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Διαχειριζόμαστε τις τηλεφωνικές κρατήσεις και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails).
 • Αντιμετωπίζουμε τυχόν παράπονα που ενδέχεται να προκύψουν.

Συντονισμός-Καθοδήγηση Marketing

 

Η αύξηση της δημοτικότητας και της ελκυστικότητας του καταλύματος σας, προκύπτουν από τον ορθό συντονισμό και τη διαμόρφωση ενός άρτιου πλάνου marketing. Στο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον του τουρισμού, το marketing αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες στην επιτυχία μίας επιχείρησης.

Η έμπειρη ομάδα της Horizone και οι συνεργάτες της προσφέρουν αποτελεσματικές υπηρεσίες και μέγιστη υποστήριξη, με στόχο την επίτευξη σημαντικής αύξησης της κερδοφορίας ενός ξενοδοχείου.

Στην Horizone:

 • Βελτιστοποιούμε ή αναδιαμορφώνουμε την ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ή του καταλύματος.
 • Δημιουργούμε ή διαμορφώνουμε τα υπάρχοντα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναλαμβάνουμε τη διαχείρισή τους.
 • Δημιουργούμε ελκυστικές καμπάνιες για τις προσφορές που διαφοροποιούν την επιχείρηση από τον ανταγωνισμό.
 • Αναλαμβάνουμε τον συντονισμό των διαφημίσεων.
 • Αναλαμβάνουμε την προβολή σε τουριστικές ιστοσελίδες.
 • Στο τέλος των δράσεων, παραθέτουμε αναλυτική αναφορά με τα αποτελέσματα.

Ανάλυση απόδοσης / Ανταγωνισμού

 

Η ρεαλιστική στοχοθεσία και η ασφαλής πρόβλεψη προκύπτουν από την ανάλυση της απόδοσης των προηγούμενων χρήσεων του καταλύματος (ισχύουσα θέση στην αγορά) καθώς και του ανταγωνισμού (προοπτική ανάπτυξης).

Στην Horizone:

 • Αναλύουμε τα δεδομένα του προηγούμενου σχεδιασμού, προς πλήρη κατανόηση του πεδίου δράσης και ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Μελετούμε τον υπάρχοντα ανταγωνισμό και συντάσσουμε σχετικές αναφορές.
 • Χαρτογραφούμε το δυνητικό ανταγωνισμό.
 • Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε στρατηγικές για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
 • Παρέχουμε μηνιαίες αναφορές και οικονομικές εκθέσεις που αφορούν τις πωλήσεις, συγκρίσεις με ανταγωνιστές και μελλοντικές εκτιμήσεις.
 • Συντάσσουμε προτάσεις για αποτελεσματική δράση με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων (market search) και προτείνουμε λύσεις σχεδιασμένες για τη δική σας επιχείρηση.

Revenue Management

 

Η διαχείριση και η πρόβλεψη των εσόδων είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την ανάπτυξη μίας επιχείρησης, όσο και για την ίδια της τη βιωσιμότητα. Η ομάδα της Horizone, χάρη στην πολυετή εμπειρία των μελών της στο χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας, τόσο σε διοικητικές θέσεις όσο και στις πωλήσεις, εδραιώνει τη θέση της εταιρείας σας στην αγορά.

Στην Horizone:

 • Προσδιορίζουμε το target και τους στόχους απόδοσης του καταλύματος (targeting).
 • Δομούμε από κοινού την τιμολογιακή πολιτική της επιχείρησης καθορίζοντας τη σωστή τιμή για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία και χρονική περίοδο (pricing), με στόχο την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος από το πρώτο κιόλας έτος.
 • Προβλέπουμε την πληρότητα του ξενοδοχείου, τη ζήτηση της αγοράς και την προοπτική ανάπτυξης σε βάθος τριετίας (forecasts).