Η διαδικασία με την Horizone

Γιατί εμάς

Συζητάμε μαζί σας για το όραμα και τις προσδοκίες που έχετε για την επιχείρησή σας. Καθορίζουμε τους στόχους βήμα προς βήμα, εφαρμόζουμε το βέλτιστο στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και ισχυροποιούμε την θέση του καταλύματος στο χώρο.

Κατά τη μακρόχρονη πορεία των μελών της Horizone στον τουριστικό κλάδο, αυτό που μας διαφοροποιεί είναι η προσήλωση στο στόχο που θέτουμε για την εκάστοτε επιχείρηση με την οποία συνεργαζόμαστε, τηρώντας τόσο το πλάνο δράσης που διαμορφώθηκε όσο και τα ορισμένα χρονοδιαγράμματα.

Η εκτενής έρευνα του πεδίου του τουρισμού και η ανάλυση της αγοράς, φέρνει την ομάδα μας μπροστά από τις εξελίξεις χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες που δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή σας. Είμαστε εδώ για να αναδείξουμε και να συμπεριλάβουμε τα στοιχεία αυτά στον στρατηγικό σχεδιασμό πάνω στον οποίο στηρίζουμε τις υπηρεσίες διαχείρισης κρατήσεων, πωλήσεων και marketing του καταλύματός σας.

Η μελέτη που πραγματοποιείται για το κάθε επιλεχθέν βήμα, η ακριβής εκτίμηση, ο συνεχής έλεγχος και η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων, γίνονται οδηγός μας για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, ελαχιστοποιώντας το περιθώριο ρίσκου. Παράλληλα, η συνεχής υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων και σύγχρονων πρακτικών, διασφαλίζει τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τι κερδίζετε

-Αποκτάτε ενεργή και αποτελεσματική ομάδα πωλήσεων.
-Εκπροσωπείστε από ένα σύγχρονο και εξειδικευμένο τμήμα κρατήσεων.
-Κερδίζετε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.
-Μειώνετε τα έξοδα σας, μειώνοντας τα έξοδα απασχόλησης προσωπικού.
-Επωφελείστε παροχής συνεχούς υποστήριξης.
-Διασφαλίζετε τη σωστή επιλογή μεθόδων ανάπτυξης, έχοντας δίπλα σας αξιόπιστους συνεργάτες με εμπειρία στο χώρο.

HorizoneΗ Εταιρεία