Διαχείριση Κρατήσεων

Διαχείριση Κρατήσεων Ξενοδοχείων

 

Η ορθή διαχείριση των κρατήσεων είναι μία πολυδιάστατη και στρατηγικής σημασίας εργασία, η οποία έχει ως στόχο την αύξηση της πληρότητας της εκάστοτε τουριστικής μονάδας. Είναι αυτή που επιτρέπει στον επιχειρηματία να έχει πλήρη εικόνα της μονάδας του και της δυναμικής της, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών της. Σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαχείρισης των κρατήσεων παίζει η ανάπτυξη της τεχνολογίας, που έχει οδηγήσει σε μία συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών και της λειτουργίας των επιχειρήσεων του χώρου.

Η ομάδα της Horizone, χρησιμοποιώντας τα ενδεδειγμένα τεχνολογικά εργαλεία, παρέχει στον ξενοδόχο υπηρεσίες διαχείρισης κρατήσεων βασισμένες στα χαρακτηριστικά και της ανάγκες της επιχείρησής του, με σαφή κατεύθυνση προς την αύξηση της πληρότητας και τα υψηλότερα κέρδη.

Στην Horizone:

  • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και τη διαχείριση του κατάλληλου για την επιχείρηση εμπορικού προγράμματος (PMS).
  • Εκπαιδεύουμε τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο του ξενοδοχείου ως προς τη λειτουργία του προγράμματος.
  • Καταχωρούμε τις κρατήσεις στην πλατφόρμα.
  • Ενημερώνουμε το πλάνο διαθεσιμότητας ανάλογα με τις κρατήσεις ή τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.
  • Διαχειριζόμαστε τις τηλεφωνικές κρατήσεις και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails).
  • Αντιμετωπίζουμε τυχόν παράπονα που ενδέχεται να προκύψουν.

Τι είπαν για εμάς